Jesteś tutaj: Hurtownia Dewocjonalia » Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

ZASADY  SPRZEDAŻY  HURTOWEJ  DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW

§1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Hurtownię internetową www.hurt.krespol.pl prowadzi firma:
PW "KRESPOL" s.c. M.Bartczak, H.Karszniewicz
93-331 Łódź, ul. Zygmunta 64,
tel.: (+48) 42 645 31 57, 42 645 31 25
fax: (+48) 42 640 92 89
Firmowa strona: www.krespol.pl

NIP: 729-01-12-709
REGON: 470533270

zwana w dalszej części regulaminu SPRZEDAWCĄ.

1.2. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla klientów hurtowych, prowadzących działalność gospodarczą. Klienci, którzy po raz pierwszy nawiązują z nami współpracę, przed aktywacją konta zostaną poproszeni o przesłanie mailem lub faksem kompletu dokumentów firmy (NIP, REGON, Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej).

1.3. Większość wyrobów sprzedawana jest w opakowaniach zbiorczych.Towary zamówione w mniejszej ilości niż w opakowaniu zbiorczym, będą liczone po cenach detalicznych. Szczegóły na temat minimalnych ilości zamówienia znajdują się w zakładce Informacje.

§2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

2.1 Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez ZAMAWIAJĄCEGO (zwanego w dalszej części regulaminu również KLIENTEM) postanowień niniejszych zasad.
2.2 Przed złożeniem pierwszego zamówienia należy zarejestrować konto klienta, które zostanie aktywowane przez administratora po weryfikacji danych firmy.
2.3 KLIENT, który wcześniej już założył swoje konto w naszej hurtowni, musi się wyłącznie zalogować przed rozpoczęciem wypełniania formularza zamówień.
2.4 Klient przeglądając ofertę w hurtowni może wybierać i dodawać do koszyka wyroby, które chce zakupić, poprzez wciśnięcie przycisku "Dodaj do zamówienia", który znajduje się obok każdego wyrobu.
2.5 Koszyk jest elektroniczną formą formularza zamówień, który umożliwia przechowywanie produktów, które nas zainteresowały.
2.6 Standardowym sposobem przesłania zamówienia dotyczącego produktów oferowanych w hurtowni on-line jest zautomatyzowana wysyłka formularza zamówień udostępniona poprzez funkcje koszyka. Taki sposób złożenia zamówienia jest najszybszym i akceptowanym przez SPRZEDAWCĘ sposobem
przesłania zmówienia.

§3. POTWIERDZENIE PRZESŁANEGO ZAMÓWIENIA

3.1 KLIENT po złożeniu zamówienia automatycznie otrzymuje mailowe potwierdzenie jego przyjęcia. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia prosimy o kontakt.
3.2 Oprócz automatycznego potwierdzenia otrzymanego zamówienia pracownik firmy Krespol może dodatkowo skontaktować się telefonicznie z ZAMAWIAJĄCYM w celu zweryfikowania podanych w przesłanym zamówieniu danych o kliencie.
3.3 W przypadku braku w magazynie zamówionego artykułu poinformujemy o tym Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem i zaproponujemy inny dostępny artykuł.

§4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1 Firma Krespol zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych przekazanych przez Zamawiającego, lub z przyczyn niezależnych od firmy. W przypadku takiej decyzji ZAMAWIAJĄCY zostanie powiadomiony o odmowie w ciągu trzech dni roboczych od daty przesłania zamówienia.
4.2 Każde zamówienie będzie realizowane w czasie nie dłuższym niż 7 dni, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy. Czas realizacji jest okresem, po którym towar jest gotowy do wysyłki.
4.3 W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu w magazynie, klient zostaje powiadomiony o tym fakcie. W tej sytuacji Zamawiający może zrezygnować z dokonania zakupu wybranego produktu, wybrać towar zamienny lub wyrazić zgodę na dłuższy okres realizacji.

§5. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

5.1 Zamówienia dostarczane są Pocztą Polską oraz firmą kurierską GLS.
5.2 Koszty dostawy zależą od wybranej formy płatności i przesyłki.
5.3 Na życzenie klienta zamówienie możemy przesłać inną firmą kurierską, wskazaną przez KLIENTA, o ile odbierze ona przesyłkę z siedziby firmy Krespol i realizuje potwierdzenie odbioru przesyłki.
5.4 Koszty przesyłki ponosi w całości ZAMAWIAJĄCY, za wyjątkiem zamówień przekraczających 700 zł netto.
5.5 Koszty zapakowania i zaadresowania przesyłki pokrywa w całości firma Krespol.
5.6 Firma Krespol nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy poczty, firmy kurierskiej oraz niemożliwości doręczenia przesyłki z powodu podania błędnego lub niepełnego adresu.
5.7 Przesyłki zagraniczne realizujemy wyłacznie na koszt Kupującego.

§6. PŁATNOŚCI I DOKUMENTY

6.1 Ceny wyrobów są cenami netto i podane są w PLN. Na zakupiony towar SPRZEDAWCA wystawia fakturę VAT.
6.2 Sposoby płatności za zamówione towary:
      - przedpłata na konto (po uprzednim potwierdzeniu dostępności towaru)
      - gotówka-pobranie (płatne przy odbiorze przesyłki)
      - przelew (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu)
      - przelew na część wartości zamówienia, pozostała kwota gotówką (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu)
6.3 Zamówienia od nowych klientów realizujemy tylko za pobraniem lub po dokonaniu przedpłaty.
6.4 W przypadku płatności terminowych, nowe zamówienie będzie realizowane po uregulowaniu należności za zamówienie poprzednie.
6.5 W zależności od wielkości zamówienia i sposobu płatności, KLIENT może uzyskać rabat od wartości zamówienia netto. Szczegóły udzielania rabatów znajdują się w zakładce Informacje.

§7. JAKOŚĆ WYROBÓW, ZASADY GWARANCJI I ZWROTU PRODUKTÓW

7.1 Firma Krespol zobowiązuje się do dostarczania produktów wysokiej jakości i pozbawionych wad ukrytych.
7.2 Na wszystkie towary udzielana jest roczna gwarancja producenta, przewidziana odpowiednimi przepisami prawa.
7.3 W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się w godz.8-16 z biurem hurtowni:
PW "KRESPOL" s.c. M.Bartczak, H.Karszniewicz
93-331 Łódź, ul. Zygmunta 64,
tel.: (+48) 42 645 31 57
tel.: (+48) 42 645 31 25
fax: (+48) 42 640 92 89
e-mail: handlowy@krespol.pl
7.4 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności dostarczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
7.5 Zakupiony towar można zwrócić w terminie 10 dni od daty dostarczenia bez podania przyczyny. Jednak pod warunkiem, że produkt nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
W tym celu należy skontaktować się z biurem hurtowni (dane kontaktowe powyżej). Towar powinien być zwrócony w fabrycznym opakowaniu. Koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa klient.
7.6 Firma Krespol nie zwraca pieniędzy wydanych na realizacje przesyłki do klienta, jedynie wartość zamawianego towaru.
7.7 Zwrot wartości towaru dokonywany jest na podane przez kupującego konto bankowe. W przypadku, kiedy klient preferuje przekaz pocztowy, kwota zwrotu pomniejszana jest o opłatę za przekaz.

§8. DANE OSOBOWE

8.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRESPOL s.c. M.Bartczak, H.Karszniewicz, ul.Zygmunta 64, 93-331 Łódź, NIP 7290112709) w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:
a) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
b) Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),
c) Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.
8.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
8.3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.
8.4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
a) Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
b) Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
c) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
d) Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.
8.5. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
8.6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
8.7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.
8.8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
8.9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
8.10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.
8.11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@krespol.pl, bądź listownie na adres PW KRESPOL s.c., ul. Zygmunta 64, 93-331 Łódź

§9. POZOSTAŁE USTALENIA

9.1 Niniejsze zasady mogą zostać zmienione w części lub całości w dowolnym momencie bez podana przyczyny.
9.2 Wszelkie pytania i uwagi dotyczące zasad współpracy należy kierować na adres firmy lub e-mailem: handlowy@krespol.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRESPOL s.c. M.Bartczak, H.Karszniewicz, ul.Zygmunta 64, 93-331 Łódź, NIP 7290112709.
Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający ze strony internetowej.

 

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi nasza strona internetowa i w jaki sposób może je wykorzystywać?

Nasza strona internetowa będzie wykorzystywała (jak również zbierała informacje) o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych czy też badania formularzy kontaktowych).
Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia/usługi etc.
Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną internetową. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.
W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny).

 

Uzyskiwane dane możemy przekazywać podmiotom trzecim w przypadku, gdy te podmioty świadczą na naszą rzecz: usługi związane z obsługą naszej strony internetowej, usługi związane z realizacją umów zawartych poprzez naszą stronę internetową, usługi związane ze zbieraniem danych statystycznych, czy też usługi marketingowe (w postaci remarketingu). W każdym takim przypadku podstawą przekazania danych jest zagwarantowanie przez podmiot zewnętrzny gwarancji poufności danych zapisanych w jego bazach.
Możemy przekazywać uzyskane dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy łączy nas umowa z usługodawcą mającym swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W każdym takim przypadku sprawdzamy czy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Cookies

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies w celach statystycznych, marketingowych (w postaci remarktingu) oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszej strony internetowej, jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.
Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Więcej o plikach cookies przeczytasz m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
Informacja o politykach prywatności dostawców zewnętrznych
• Google - https://www.google.pl/intl/pl/policies
• Facebook - https://www.facebook.com/about/privacy/cookies 

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Nasza strona internetowa nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających naszą stronę internetową (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane zgodnie z celem w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia

Nasza strona internetowa zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.
Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane
Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub złożyć skargę do organu nadzorczego. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.
W każdym czasie mogą Państwo także cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszelkich zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

 

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też chcą skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw proszeni są o kontakt mailowy z Administratorem danych: lub kontakt listowny na adres:

 

 


Oprogramowanie: Vaka Software
Wróć do góry